Bizkaiko Kirol Federazioen Elkartea 1994. urtean jaio zen, 1988. urteko Elkarteen Legearen babespean, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak bultzatuta, Bizkaiko federazio guztiei dagozkien gestio guztiez arduratu ahal izateko xedez. Printzipioz, osatzen zuten 8 federazioekin hasi ziren eta ondoren gainerako federazioak sartzen joan ziren. Sartzen azkena Bizkaiko Kirol Egokituko Federazioa izan da. Gaur egun 45 Federazio daude. Aurreneko zerbitzuak Kirol Osasun Zentroa eta Garraioa izan ziren. Gaur egun bi ataletan banatzen dira:

 • Federazio Zerbitzu osoa 45 kirol federazioei, bere antzeko erakundeei eta federazio atxikipenik gabeko modalitateei
 • Kirol Medikuntza
 • Ekonomia eta administrazio laguntza; Jendeari arreta egitea; Erabakitako federazio izapidetzak Kontabilitateko laguntza eta kudeaketa; Laguntza federazio kudeaketa eta hobekuntzan
 • Federazio lokaletan zerbitzu komunak koordinatzea. Lokalen zaintza eta garbiketa
 • Oinarrizko mantentzea
 • Espazio komunak erabiltzea
 • Aholkularitza juridikoa
 • Birziklatzeko prestakuntza
 • Garraioak
 • Prentsa
 • Aprobetxamendu komunak
 • Federazioko Intraneta
 • Erakundeen elkarlana erakunde publiko eta pribatuekin
 • Bizkaiko Foru Aldundia Kirolak Eskola Kirolaren programen kudeaketako laguntza zerbitzua Kirolbiden laguntzea
 • Berdintasuna eta Generoko
 • Politikak Kirolean Denok Berdinak proiektua

Tokiko erakundeak Bilboko Udala Kirol anitzeko larunbaten, igande-dibertigarrien programak Galdakaoko Udala Osasun eta kirol azterketak Erakunde pribatuak Bizkaia - Bizkaialde Fundazioa Laguntza kudeaketan Egun Elkartea Parekatuz proiektuan lan egiten ari da, berau Bizkaiko Foru Aldundiaren Lehendakaritza Sailekoa izanik. Proiektu honek Kirolean Genero eta Aukera Berdintasuna bultzatzen du. Eta Eskola Kirolaren programaren garapenean ere lan egiten du, bere bulegoa Kirol Etxean dagoela