Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2855/2019 FORU AGINDUA, urriaren 8koa, 2019. urtean Bizkaian antolatzen diren izaera parte-hartzaileko kirol jarduerentzako foru diru laguntzen deialdia ebazten duena. (lotura)


ORDEN FORAL 2855/2019, de 8 de octubre, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, de resolución de Convocatoria de subvenciones forales destinadas a la organización de eventos deportivos participativos en Bizkaia en 2019. (enlace)

BAO / BOB (2019/10/24)