Federación vizcaina de Petanca

Federación Vizcaina de Petanca

José Zorrilla nº8, 3ºB 48901 Barakaldo
Teléfono: 647 962 888
Fax: 94 437 81 21

Horario:  Lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a19 h.(ASFEDEBI)

e-mail

Presidente:  Silvestre Matas Garcia

Junta Directiva:  Vicepresidenta: Mª Begoña Martin Reglado; Tesorera: Sagrario Garcia Pino; Secretaria: Mercedes Martin Reglado.