Federación Bizkaina de Lucha y Sambo

Federación Bizkaina de Lucha y Sambo

Martin Barua Picaza nº 27. 48003 Bilbao
Teléfono: 669.338.649
Fax:

Horario:  Asteartea / Martes (19:00 - 21:00)

e-mail web oficial

Presidente:  Maria Begoña Otero Garcia

Junta Directiva:  Lehendakariordea/Vicepresidente: Lorenzo Templado Pascual; Idazkaria-Diruzaina/Secretario-Tesorero: Aitor Perez Otero; Kideak/Vocales: Fernando Lazaro Conde, Endika Talleda Arranz, Ander Minayo Barciela; Zuzendari teknikoa/Director técnico: Fernando Ortega Galán.