Federación de Golf de Vizcaina

Federación de Golf de Vizcaina

Martin Barua Picaza nº 27, 4º. 48003 Bilbao
Teléfono: 94 439 41 21
Fax: 94 612 07 63

Horario:  Astelehenetik Ostiralera/ De lunes a viernes (8:30-14:30)

e-mail web oficial

Presidente:  José Guzmán Olábarri

Junta Directiva:  Lehendakariordea/Vicepresidente: Ignacio Gimenez Barrio; Idazkaria/Secretario: Marisol de Paz Pascual; Diruzaina/Tesorero: Oscar Urruticoechea Uriarte; Kideak/Vocales: Agustin Cid Sancho, Ana Areitio Basagoiti, Alejandro Maortua Maortua.