Federación Vizcaína de Boxeo

Federación Vizcaína de Boxeo

Martin Barua Picaza nº 27, 6º. 48003 Bilbao
Teléfono:
Fax:

Horario:  Asteartea / Martes (17:00-19:00)

e-mail web oficial

Presidente:  Juan Luis González

Junta Directiva:  Lehendakariordea/Vicepresidente: José Ramón Dehesa; Idazkaria/Secretaria:Miriam Villanueva; Zuzendari teknikoa/Director Técnico: Iciar Onaindi; Kidea/Vocal: Rafael Ozaeta.

Txikibox

05-11-2017 | Sestao

Txikibox