Federación Vizcaina de Juegos y Deportes Vascos

Federación Vizcaina de Juegos y Deportes Vascos

Martin Barua Picaza nº 27, 3º. 48003 Bilbao
Teléfono: 94 421 77 81
Fax: 94 421 63 21

Horario:  Astelehenitk ostegunera/ De Lunes a jueves (17:30-20:30)

e-mail web oficial

Presidente:  Juan Miguel Ranero Alvarez

Junta Directiva:  Lehendakariordea/Vicepresidente: Jose Antonio Guisasola Guisasola; Idazkaria/Secretaria: José Luis Bengoa Cayero; Diruzaina/Tesorero: Jose Antonio Lopategi Arrieta; Aholkulari Juridikoa/Asesor Jurídico: Juan Carlos Antxia Muniozguren; Kideak/Vocales: Harri Proba-Arrastre de piedra: Jose Ignacio Olea Llona - Jesus Daniel Bilbao Abarrategui. Soka-Tira (goma): Eduardo Mendizabal Bizkarra, Soka-Tira (lurra/tierra) Jose Antonio Goirigolzarri Orue; Epaileak eta Teknikariak/Técnico y jueces: Iciar Azkurreta Elorduy - Jose Luis Bengoa Cayero. Kirol Teknikaria/Técnico deportivo: Jose Antonio Guisasola Guisasola.