Federación Vizcaína de Caza

Federación Vizcaína de Caza

Martin Barua Picaza nº 27, 5º. 48003 Bilbao
Teléfono: 94 427 05 28
Fax: 94 612 08 28

Horario:  Astelehena, Asteartea, Osteguna eta Ostirala/Lunes, Martes, Jueves y Viernes (9:00-13:00). Asteazkena/Miércoles (16:00-18:00)

e-mail web oficial

Presidente:  Javier Barona Gonzalez

Junta Directiva:  -